Norlandia Talo

Norlandia Talo on pienryhmäpedagogiikkaa painottava yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee uudessa kiinteistössä kauniin luonnon keskellä Veikkolassa.

Toimintamme kodinomaisuus muodostuu pienryhmätoiminnassa, jossa lapsi saa elää arkeaan yhdessä omahoitajan ja muutamien kavereiden kanssa. Lapsi saa turvallisesti ilmaista itseään ja tarpeitaan, tulla kuulluksi, rohkaistua tutkimaan kokeilemaan, luomaan ja oppimaan. Toimintamme monipuolisuus takaa lapsen tasapainoisen kehityksen.

Olemme avoinna arkisin klo 06:30-17:30. 

Ainutkertaiset lapset luovat ainutkertaisen ryhmän, jossa jokaisella on yksilölliset tarpeensa, toiveensa ja ominaiset tapansa toimia. Pienryhmässä kasvaminen mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen, ollaan sitten maalaamassa, ulkoleikeissä, musisoimassa, Metsämörriretkellä tai vaikka leikkimässä kauppaleikkiä yhdessä.

Kestävä kehitys ja lasten luontosuhteen vaaliminen ja rakentaminen näkyy meillä jokapäiväisessä arjessa. Erityisesti esiopetusryhmä painottaa toiminnassaan mediakasvatuksen lisäksi  ympäristökasvatusta. 

Kasvatuskumppanuutta vaalimme aktiivisella yhteistyöllä vanhempien kanssa. Viestimme lapsen päivästä suullisesti ja KidPlan-sovelluksen kautta. Keskustelut lapsen asioista vanhempien kanssa ovat toimintamme suunnittelun ja jatkumon perusta. 

Norlandia Talossa toimii esiopetusryhmä, ruotsin kielen kielikylpyryhmä sekä lisäpalveluna tarjottava englannin kielikerho sekä Kirkkonummen musiikkiopiston musiikkileikkikoulu. Toimimme myös aktiivisesti yhteistyössä läheisen palvelutalo Villa Kaskimäen kanssa.