Norlandia Talo

Norlandia Talo on pienryhmäpedagogiikkaa painottava yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee uudessa kiinteistössä, kauniin luonnon keskellä Veikkolassa.

Toimintamme kodinomaisuus muodostuu pienryhmätoiminnassa, jossa lapsi saa elää arkeaan yhdessä omahoitajan ja muutamien kavereiden kanssa. Lapsi saa turvallisesti ilmaista itseään ja tarpeitaan, tulla kuulluksi, rohkaistua tutkimaan kokeilemaan, luomaan ja oppimaan. Pitkäikäinen ja työkokemusta omaava henkilökuntamme suunnittelee yhdessä lasten kanssa toimintaa, jonka monipuolisuus takaa lapsenne tasapainoisen kehityksen. 

Olemme avoinna arkisin lasten hoidossaolotarpeen mukaisesti, tällä hetkellä olemme avoinna klo 6.30 -17.00.  

Ainutkertaiset lapset luovat ainutkertaisen ryhmän, jossa jokaisella on yksilölliset tarpeensa, toiveensa ja ominaiset tapansa toimia. Pienryhmässä kasvaminen mahdollistaa lapsen yksilöllisen huomioimisen, ollaan sitten maalaamassa, ulkoleikeissä, musisoimassa, Metsämörriretkellä tai vaikka leikkimässä kauppaleikkiä yhdessä.

Kestävä kehitys ja lasten luontosuhteen vaaliminen ja rakentaminen näkyy meillä jokapäiväisessä arjessa. Jokaiselle ryhmälle on varattuna viikottainen metsäretkipäivä, ja jokainen varhaiskasvattajamme on koulutettu Metsämörriohjaajaksi. Lapset oppivat kulkemaan ja käyttäytymään metsässä luontoa kunnioittavasti, sekä tottuvat ulkoilemaan säällä kuin säällä.  

Kasvatuskumppanuutta vaalimme aktiivisella yhteistyöllä vanhempien kanssa. Viestimme lapsen päivästä suullisesti ja KidPlan-sovelluksen kautta. Keskustelut lapsen asioista vanhempien kanssa ovat toimintamme suunnittelun ja jatkumon perusta. 

Norlandia Talossa toimii lisäpalveluna tarjottava englannin kielikerho sekä Kirkkonummen musiikkiopiston musiikkileikkikoulu. Toimimme myös aktiivisesti yhteistyössä läheisen palvelutalo Villa Kaskimäen kanssa. 

 

Tervetuloa tutustumaan Taloon! 

Sijaitsemme Veikkolassa, yllättävän lähellä!